Artseninformatie

Geachte collega,

U bent werkzaam in één van de centra die deelnemen aan de FaMRIsc-studie. Graag verzoeken wij u medewerking bij het uitvoeren van deze studie.

Middels de FaMRIsc-studie willen wij nagaan of MRI screening de voorkeur heeft boven screening met mammografie in een deel van de vrouwen met familiaire belasting (geen BRCA1/2 mutatiedraagsters, waarvoor al is aangetoond dat MRI de voorkeur heeft).

Via onderstaande link vindt u een uitgebreidere studie-opzet.

Studie-opzet

De deelnemende clinici van de mammapoli zouden wij graag willen verzoeken op de poli vrouwen die voldoen aan de inclusiecriteria te vragen deel te nemen.

De deelnemende radiologen zouden wij graag willen verzoeken bij de eerste mammografie van een deelneemster de ruwe data (van beide richtingen) op te laten slaan op een CD voor latere densiteitsmeting in Nijmegen. Daarnaast verzoeken wij u voor iedere deelneemster de mammografie/MRI en evt. echo in te voeren in de daarvoor bestemde pagina op deze site.

Een kaartje met inclusie- en exclusiecriteria en het randomisatieschema heeft u al eerder ontvangen, mocht dat niet het geval zijn of bent u het kaartje kwijt, dan kunt u deze hieronder downloaden of opnieuw aanvragen via s.saadatmand@erasmusmc.nl

Kaartje

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers van het Erasmus MC of de hoofdonderzoeker van uw centrum.