Gadolinium

­­­Vragen en antwoorden over Gadolinium gebruik binnen de FaMRIsc studie

1. Hoe vaak wordt Gadolinium-houdend contrastmiddel gebruikt?

Gadolinium contrast wordt al sinds de 1980 op grote schaal gebruikt. Het is wereldwijd inmiddels bij honderd miljoenen mensen gebruikt voor MRI onderzoek. Wanneer u in het ziekenhuis een MRI onderzoek moet ondergaan, bijvoorbeeld bij een borstonderzoek, dan wordt ook Gadolinium contrast gebruikt. 

2. Wat zijn de nieuwe inzichten over Gadolinium?

Recent is gebleken dat na herhaaldelijk MRI onderzoek met Gadolinium-houdend contrastmiddel zeer kleine hoeveelheden (‘sporen’) Gadolinium achter kunnen blijven in hersenweefsel, bot en huid. De mate waarin dit gebeurt hangt af van het soort Gadolinium-houdend contrastmiddel. Bij het type contrastmiddel dat in de FaMRIsc-centra wordt gebruikt is die kans het kleinst, maar niet nul.

3. Wat betekent het voor mijn gezondheid wanneer ik een MRI onderzoek met Gadolinium contrast onderga?

Er zijn op dit moment géén schadelijke gezondheidseffecten bekend, terwijl Gadolinium contrast al sinds de jaren tachtig (dus meer dan 35 jaar) op grote schaal gebruikt wordt. De contrastmiddelen worden ook niet minder gebruikt in ziekenhuizen sinds bekend is dat er zeer kleine hoeveelheden (‘sporen’) Gadolinium achter kunnen blijven. Er zijn verschillende ziektebeelden waarbij Gadolinium contrast noodzakelijk is om de juiste diagnose te kunnen stellen met MRI onderzoek. Eén van die ziektebeelden is vroege borstkanker.

4. Waarom worden deelneemsters aan de FaMRIsc-studie hierover geïnformeerd?

In het toestemmingsformulier voor deelname aan de FaMRIs studie staat dat, als er tijdens de studie informatie bekend wordt die uw toestemming voor deelname zou kunnen beïnvloeden, wij u daarvan op de hoogte zullen brengen. Hoewel er géén schadelijke gezondheidseffecten bekend zijn van de achterblijvende sporen van Gadolinium, zou dit voor u toch een reden kunnen zijn om niet meer deel te willen nemen aan de MRI-arm van de FaMRIsc studie. 

5. Wat moet ik nu doen?

U hoeft nu niets te doen. Tenzij u besluit om van verdere deelname in de MRI-arm van de FaMRIsc studie af te willen zien. Dan kunt u ons dat nu laten weten, maar dat mag ook later (bij voorkeur ruim 6 weken voor uw volgende MRI i.v.m. de planning). U kunt telefonisch uw mammapolikliniek in uw eigen ziekenhuis bellen alsu uw deelname in de MRI-arm van de FaMRIsc studie wilt beëindigen. Als u wel in aanmerking blijft komen voor mamma-screening in het ziekenhuis moet uw afspraak worden gewijzigd in polikliniek bezoek met mammografie. We zullen u dan vragen of u wil doorgaan met screening volgens de Mammografie-arm (jaarlijks mammografie en lichamelijk onderzoek tot 60 jaar, volgens de landelijke richtlijn). En of uw gegevens daarvan in de FaMRIsc studie mogen worden geregistreerd. Zo ja dan vragen we u bij uw volgend bezoek het toestemmingsformulier daarvoor te tekenen.

Hebt u hierover andere dingen vragen dan kunt u contact opnemen met de mammapolikliniek in uw ziekenhuis of het studieteam (TF: 06.4138.9580, bereikbaar ma t/m woe van 12.00u tot 16.00u).