StudieresultatenHeelkunde
Prof. dr. J.M. Hendriks, afdelingshoofd

Januari 2020

Geachte lezer,

Met de FaMRIsc studie, die van 1 januari 2011 tot 1 januari 2018 is uitgevoerd in 12 Nederlandse ziekenhuizen is onderzocht, of vrouwen, bij wie borstkanker in de familie voorkomt, zich beter met een MRI-scan of met mammografie kunnen laten screenen.
De afgelopen 2 jaar zijn de resultaten van de studie geanalyseerd en de eerste resultaten in Augustus 2019 gepubliceerd in Lancet Oncology. Met MRI-screening werd borstkanker vaak kleiner ontdekt dan met mammografie en ook veel vaker zo vroeg, dat er nog geen uitzaaiingen zijn in de okselklieren. Hierdoor is bij borstkanker ontdekt door MRI-screening minder vaak aanvullende chemotherapie nodig en verwachten we minder uitzaaiingen en overlijden aan borstkanker. Het nadeel van de MRI-screening is, dat het onderzoek vaker vals alarm slaat, dat wil zeggen, een afwijking als mogelijk verdacht ziet, die achteraf geen borstkanker blijkt te zijn. Dat zorgt voor ongerustheid en extra onderzoek. MRI-onderzoek is duurder dan mammografie. Met zowel mammografie als met MRI worden ook voorstadia van borstkanker ontdekt, die momenteel wel worden behandeld, maar die misschien nooit tot echt borstkanker zouden zijn uitgegroeid.

Om de voor- en nadelen van de MRI ten opzichte van mammografie voor screening af te wegen, zijn de afgelopen maanden nieuwe analyses verricht. Deze zijn net afgerond en nog niet aangeboden voor publicatie aan een medisch tijdschrift, maar we willen u er graag al zo goed mogelijk over informeren.

Uit onze analyses blijkt dat het mogelijk is zo met MRI te screenen, dat vrouwen met verhoogd risico meer voor- dan nadelen hebben en binnen het budget, dat de Nederlandse gezondheidszorg hiervoor toekent. MRI wordt dan minder vaak dan jaarlijks gemaakt. Voordat dit in Nederland kan worden ingevoerd, moeten de resultaten eerst worden gepubliceerd en daarna door de richtlijn instanties besproken. Uw arts zal u op de hoogte houden van het landelijk advies en u kunt er op de website www.famrisc.nl of van KWF of Borstkanker Vereniging Nederland over lezen.

Hartelijk dank aan alle deelnemers aan dit onderzoek,

mede namens het team van uw eigen ziekenhuis, het coördinerend FaMRIsc team:

dr. A I M Obdeijn, Prof dr. HJ de Koning, dr. MMA Tilanus-Linthorst

Postadres
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Contact & route
www.erasmusmc.nl


HPB/Transplantatie
Prof. dr. J.N.M. IJzermans

Oncologische Gastro-Intestinale Chirurgie
Prof. dr. C. Verhoef

Traumachirurgie
Prof. dr. M.H.J. Verhofstad

Vaatchirurgie
Prof. dr. H.J.M. Verhagen