Patiƫnteninformatie

Geachte mevrouw,

U hebt aangegeven mee te willen doen aan het onderzoek naar MRI screening bij erfelijke borstkanker. Uit een vorig onderzoek naar MRI voor screening bij erfelijke borstkanker, waaraan u misschien ook hebt meegedaan, is gebleken dat MRI de screeningsmethode is voor draagsters van een BRCA1 of BRCA2 mutatie, maar niet voor vrouwen met een familiaire belasting.

Met dit nieuwe onderzoek willen we nagaan of mogelijk bij dicht klierweefsel de MRI toch de beste methode zou zijn.

Het invullen van een vragenlijst is van belang voor een juiste interpretatie van de resultaten van de studie. Wij willen u graag vragen deze zorgvuldig in te vullen. Als u voor het invullen of tijdens het invullen hulp nodig hebt kunt u bellen met dr. Saadatmand, tel: 010-70441223 of dr. Tilanus-Linthorst, tel: 010-7041161.

Via de link studie-informatie kunt u de informatie  terugvinden die u ook al heeft ontvangen toen u gevraagd werd of u wilde meedoen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker van uw ziekenhuis. Wie dit is kunt u terugvinden via onderstaande link.

Contact

Indien u geen verdere vragen hebt, verzoeken wij u om de vragenlijst in te vullen. U kunt de vragenlijst vinden via de link linksboven, nadat u bent ingelogd met de inlogcode die u (per brief) hebt ontvangen. Mocht u uw inlogcode niet meer hebben dan kunt u contact opnemen met dr. Saadatmand, tel: 010-70441223/06-24574534 of dr. Tilanus-Linthorst, tel: 010-7041161.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

 

Dr. M.M.A. Tilanus-Linthorst, hoofdonderzoeker FaMRIsc

Drs. S. Saadatmand, arts-onderzoeker FaMRIsc